Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Danske digtere i det 20. århundrede

Med udgangspunkt i den fjerde og denne gang helt nye udgivelse af Danske digtere i det 20. århundrede (2002-2002), spørges der til hvorledes forfatterskabs-, værk- og periodebegreber interagerer med hinanden i den litteraturvidenskabelige kontekst – og hvordan disse mulige interaktioner varierer efter historisk tilknytning. Vi studerer emnet udfra såvel historiske og teoretiske tekster som ud fra komparative læsninger i konkrete studier i forfatterskaber af såvel ældre som nyere dato. Kurset vil indbefatte gæstebesøg af litteraturhistorikere, skribenter og forfattere.