Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Den boglige og den digitale litteratur

Kurset belyser en række centrale fagproblematikker i spændingsfeltet mellem den boglige og den digitale produktion, publicering og distribution af litteratur. Ud fra en række teoretiske, historiografiske og metodiske tekster vdr. den boglige og den digitale litteratur og kultur undersøges emner som: klassikerudgivelser, editionsfilologisk praksis, kommenteringens hermeneutiske praksis, vidensformidling og -dannelse, læser- og brugerfunktioner etc. Samtlige emner afprøves på en række af de større ældre som moderne udgivelsesprojekter. Et gennemgående tema vil blive forholdet mellem det transtekstuelle værk- og tekstbegreb (som beskrevet af Geràrd Genette) og det transformative læser- og brugerbegreb, der er udviklet indenfor bl.a. de receptionsæstetiske studier.