Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Den litterære institution

Den litterære institution er både et begreb, en række konkrete institutioner indenfor som udenfor akademia, og et område indenfor det kulturinstitutionelle og kulturpolitiske felt. Alle dele belyses i dette kursus – med flg. stikord:

1. Litteraturen som kulturinstitution – historisk og teoretisk (produktion, tilgængelighed, biblioteker, lærde institutioner, censur etc.); 2. Litteraturen som faglig branche (forlag, forfatterforeninger etc.); 3. Litteraturen som kommerciel branche (boghandel, messer etc.); 4. Litteraturen som begivenhedskultur (historiske nedslag); 5. Litteraturen som kunstart (bl.a. i relation til andre kunstarters institutioner); 6. Litteratur og internet; 7. Litteraturen i medierne og som kommunikationsformer og formidling; 8. Litteraturen i forhold til andre typer af kulturinstitutioner (Ministerium, Kunstråd, arkiver, museer, biblioteker etc.); 9. Litteraturen som networking og 10. Litteraturen i den akademiske institution.