Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Essayet synes at være en genre, en udtryksform, en modus, der har mange ansigter. I dette fag studerer vi essayet ud fra forskellige historiske, teoretiske og praktiske perspektiver mhp. at kvalificere og differentiere begrebsdannelsen omkring essayet.

Et overordnet spørgsmål er: Hvorledes essayet fungerer som hhv. en epistemologisk figur og stilistisk diskurs i hhv. litterær, videnskabelig og journalistisk udformning? Et andet og deraf følgende spørgsmål er, hvordan litterær essayistik og videnskabelig stringens helt konkret trækker veksler på hinanden?

Spørgsmål som disse har forskellige svar, alt ud fra hvilket historisk, teoretisk og praktisk synspunkt vi studerer dem. Det er derfor vigtigt at studere konkrete essays og essayistiske islæt i andre teksttyper diakront, fra 1700-tallet og helt frem til i dag. Men vi vil overvejende læse essays fra det 20. århundrede, det være sig litteraturteoretiske, -historiske, -filosofiske og egentligt litterære essays, der kan skabe grundlag for at for stå og arbejde med essayistikkens ofte ametodiske metoder og retoriske virkemidler.

Faget vil indeholde en praktisk udmøntning af essayistik i og formidling af videnskabelige spørgsmål (i form af et internt, evt. åbent heldagsseminar for studerende), herunder mundtlig præsentation og selvkritik heraf. Og endelig ser vi på de umiddelbare aftagere af akademisk  essayistik: tidsskrifter, magasiner etc. og deres anvendelse af genren.