Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Halfdan Rasmussen døde i 2002. Han var rimsmed og remsemager, han digtede på flere fronter, han viste os at mennesket på samme tid er et vidunderligt vittigt og alvorligt vrøvl. Det er noget overset, at Halfdan Rasmussens forfatterskab er et skyggekabinet til den danske lyriks udvikling helt tilbage fra mellemkrigstiden og frem til i dag. Han har stået sikkert ved siden af surrealismen og Gustav Munch-Pedersen i 1930’erne, den patos-belagte Morten Nielsen i 1940’erne, Hereticanerne i den nærmeste efterkrigstid, de ironisk højtgearede modernister som Klaus Rifbjerg og Ivan Malinovski fra 1950’erne og 1960’erne, systemdigtere og konkretister som Højholt og Inger Christensen i slutningen af 1960’erne, socialrealisterne i 1970’erne og de unge visionære fremtidsfatalister i 1980’erne. Med de senere års humoristiske digtning, såsom den sprogvitalistiske Lars Bukdahls, og en mere tragikomisk, underfundig digtning såsom Peter Seebergs og Peter Laugesens er slægtskabet tydeligt. For slet ikke at tale om internationale strømninger af nonsenslyrik, rap-kultur og den såkaldte free style. Halfdan Rasmussens digtning rummer erfaringer fra alle disse faser af modernismen og det der følger af den, men altid maskeret med tålmodig humor midt i al skepsis og med skærpet tillid til sprogets virkemidler i det hele taget.

I dette kursus skal vi altså hele vejen rundt om Halfdan Rasmussens forfatterskab, men hele tiden studerer vi hans dialog med sin samtid. Vi vil i sammenhæng hermed læse kendte tekster af forlængst glemte digtere og ukendte tekster af forlængst kanoniserede digtere. Vi vil læse traditionelle og tidstypiske digte, men også skæve digte, der indgår i internationale strømninger og falder uden for den lokale udvikling i lyrikken. Hele tiden vil vi skærpe det analytiske grundlag, hvor ud fra vi kan arbejde med de enkelte tekster. Sigtet er fagpædagogisk: kurset henvender sig til enhver, men i særlig grad til den, der gerne vil have historiske og analytiske redskaber til at undervise i nyere dansk lyrik i fx gymnasielle sammenhænge.

Faget er forsknings- og analysebaseret, men principielt et oversigtsfag med fagpædagogiske hensigter.