Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Hvis man læser eller opfører Holberg i dag, som man gjorde i 1723, sagde en af Danmarks kendte filminstruktører og dramatikere for nylig, så "ville man i virkeligheden misbruge ham og fornærme ham". Men hvordan kan vi så læse, se og forstå Ludvig Holberg i vores tid, her i begyndelsen af det 21. århundrede? Hvordan man kan forstå Holberg i sin historiske sammenhæng og samtidigt få ham med ind i vores egen nutid og verdensbillede? Hvad er det han fra sin tid kan sige om eksistens, tro og samfund, så det kaster lys over vores samfundsformer og kulturelle sammenstød? Med udgangspunkt i Holbergs receptions- og virkningshistorie besvares disse spørgsmål i perspektiv af bl.a. nogle af de senere års sceniske og litterære fortolkninger af de mest kendte Holberg-værker – såsom Peder Paars, Niels Klims underjordiske rejse, Den Vægelsindede og Jeppe på Bjerget. Kurset vil inddrage forskellige forskere, formidlere og kunstnere, der har interesse i og erfaring med Holbergs værker.