Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Det er ikke helt løgn, som det er blevet sagt så mange gange, at klassikere er noget, vi kender, men som vi ikke – mere – læser. Opfattelsen af, hvad en klassiker er og hvordan den indgår i kanon, hvordan kanonisering finder sted, har ændret sig meget gennem  tiden. Det samme har diskussionen heraf. Vi vil i dette fag se på, hvordan dette udtrykkes gennem forskellige kanonteorier og kanondannelser fra 1600-tallet og det tidlige 1700-tal frem til vores egen tid. Det er et påfaldende, men naturligt paradoks i nyere tid, at kanon- og klassiskerdebatten tager til jo mindre man holder sig til konventionaliseret finlitteratur, og jo mere man går tæt på teksten og siden udvider tekstbegrebet. Der er samtidig sket en markant teoretisering af kanon- og klassiskerproblemet. Vi vil studere emnet dels via studier i den både internationale og danske debat og teoretisering, dels ved at se på en række konkrete eksempler på litteratur fra forskellige faser i perioden, der har været genstand for kanonisering, i egen tid eller senere, og hvad der er sket derved (glemsel, revitalisering etc.).

Vi læser historiske og teoretiske tekster af bl.a. Borges, Per Dahl, Erik Skyum-Nielsen, Flemming Conrad, Harold Bloom, Maria Moog-Grünewald, Alastair Fowler, Jan Gorak, John Guillory, Søren Schou etc.