Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Faget undersøger det flerfaglige feltet kommunikation ud fra en række metodiske, teoretiske, æstetiske, mentalitetshistoriske, fagvidenskabelige, sociologiske og praktiske tilgange. Fagets gennemgående perspektiv er danske og nordiske forhold set i en international sammenhæng.

Faget bygges op på fire tematiske søjler: Faglig formidling og mundtlig formidling (verbal og visuel), Kulturformidling, Organisationskommunikation og institutionsanalyse (intern og ekstern) og Multimedier og internet-kommunikation.

Ud over de de fire tematiske søjler struktureres faget op omkring fire emnestudier, der på forskellig motiveret vis indreflekterer de fire fagsøjler: Det trykte litterære værk som kommunikationsfelt, Det elektroniske litterære værk som kommunikationsfelt, Multimedial og it-baseret faglighed og kommunikation, Den elektroniske-multimediale kunst og sprogbrug

Kurset vil veksle mellem kortere (25-45 minutters) introducerende eller perspektiverende forelæsninger ved underviseren. Disse suppleres altid af andre induktive resp. deduktive undervisnings-, kommunikations- og arbejdsformer (printede og-eller elektroniske hand-outs med vejledende arbejdsspørgsmål, dagsorden, supplerende litteratur etc; korte, fokuserede studenteroplæg, internet- og e-learning-baserede feltøvelser, multimediale og andre ad hoc-arbejdsopgaver, relevante gæstelærerbesøg etc.).