Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Litterær karakter

Hvad er en litterær person, en litterær karakter? Hvordan karakteriserer vi en sådan, hvad er altså litterær karakterologi og hvordan inddrager vi den i litterær analyse og fortolkning? Disse spørgsmål fortjener fornyet opmærksom fra litteraturvidenskabens side. Der er to hovedgrunde til at besvare spørgsmålene påny:

For det første er interessen usvækket fra litteraturens egen side. For det andet har vi i de senere år (på den anden side af strukturalismens mord på den autonome karakter eller subjektet og poststrukturalismens ultimative opgør med formel såvel som essentiel repræsentation af en hvilken som helst art) fået et solidt fundament af narratologiske og litteraturfilosofiske studier i udsigelsesformer, i plot, synsvinkler, temporale og senest kronotopiske niveauer – men kun i mindre omfang i litterær karakter.

Der er altså rigeligt litteraturteoretisk og -filosofisk materiale til at svare ud fra. Vi holder os stort set til nyere dansk litteratur og studerer overvejende emnet i forhold til narrative tekster (kortprosa, noveller og romaner), med tilbageblik til bl.a. den realistiske 1800-tals litteraturs karaktertegning. Vi vil desuden perspektivere med lyriske og dramatiske tekster og teorier herom, der indenfor de seneste to årtier har moderniseret udsigelses- og karakterbegreberne på en måde, der reaktualiserer spørgsmålet om litterær stemme, litterær karakter, forskellige interpersonelle og intratekstuelle relationer og funktioner. Endelig kan studiet i den litterære karakter perspektiveres af de sidste årtiers dynamiske studier i fx den selvbiografiske genre.