Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Fagets overordnede analytiske sigte er at søge konkrete litterære og virkningsæstetiske ligheder mellem litterære tekster, der er forankrede forskellige steder i litteraturhistorien og recpetionshistorien, men som alle implicerer en vis form for parodi og satire – af enten intratektuel eller ekstratekstuel karakter. På baggrund af nyere litteraturteoretiske studier i parodi og satire, som fx Margaret A. Rose's Parody: ancient, modern and post-modern (1993) sammenholdes litterære og andre eksempler fra forskellige perioder med hinanden. Således sammenholdes fx Holbergs Peder Paars med Østkyst Hustlers Verdens længste rap; Tycho Brahes mærkværdige tekstkorpus med Henrik Bjelkes libretto til operaen Tycho og tekster af Kierkegaard og Nietzsche; Holbergs Den politiske Kandestøber med Højholts Turbo; Peter Seebergs "Slåfejl" med Brorsons "Her vil ties, her vil bies"; Halfdan Rasmussens "Himpegimpe" med Sophus Claussens "Visen om Himerigimpe", foruden nyere noveller af bl.a. Naja Maria Aidt, Helle Helle og Thøger Jensen med noveller af bl.a. Chr. Winter. – Alt efter sammenhæng inddrages anden relevant teoretisk litteratur.