Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Kritik er tendentielt ligeberettiget med litteratur og med litteraturvidenskab. Det er en påstand, der trænger til modifikationer og kvalificering i det hele taget. Ud fra studier i hvad ’literary criticism’ er for den moderne litteraturvidenskab, vil vi optegne forskellige historiske og teoretiske parametre for, hvad kritik er i forhold til og gør ved hhv. litteraturbegrebet og litteraturvidenskaben og implementere dem i konkrete litteraturstudier.

Et videre perspektiv er på den ene side at diagnostisere den kritiske (og teoretiske) tilstand i den lokale og aktuelle litteraturvidenskab, fx via Robert Alters "The Disappearance of Reading" og "The Difference of Reading" (i hans egen The Pleasures of Reading in an Ideological Age, 1996). På den anden side vil vi studere den litterære kritik i formidlingens, kulturjournalistikkens og kulturinstitutionernes perspektiver, for at se på hvilken måde de påvirker eller påvirkes af litteraturkritikken.Faget kan bidrage til mønstring af mere overinstitutionelle arbejds- og forskningsfelter vdr. litteraturens videnskab, æstetik og historiografi.