Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Ny dansk litteratur er mange og meget – mere end de forfattere, man oftest hører om i medierne og i kulturlitterære udgivelser. Kurset gennemgår en række eksempler, der viser hvor mangfoldig ny dansk litteratur er og i hvor mange af virkelighedens afkroge den bevæger sig rundt i. Særlig opmærksomhed er der på de generationsoverskridende dialoger mellem de ældste, stadigt produktive forfattere som Tage Skou-Hansen, Thorkild Bjørnvig, Ole Wivel, Benny Andersen, Peter Seeberg, Knud Sørensen m.fl. og forfattere fra de yngre generationer som  Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen, F. P. Jac, Erling Jepsen, Bo Hr. Hansen, Pia Juul, Bent Q. Holm, Katrine Marie Guldager, Helle Helle, Boris Boll-Johansen, Naja Marie Aidt, Thøger Jensen og Christina Hesselholdt. Disse generationsoverskridende læsninger sættes yderligere i perspektiv af eksempler fra hele det 20. århundredes danske og evt. internationale litteratur.

Kurset vil citere fra helt traditionelle former (som romaner og noveller) over tilstødende kunstarter (som drama, essayistik, film, freestyle, stand-up poetry etc.) frem til nye eksperimenterende former (som kortprosa, prosalyrik, digital litteratur etc.).