Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

foredrag
>> kurser

 

Kulturformidling (www.kulturformidling.info)

Den litterære institution

Den boglige og den digitale litteratur

Litterære genrer og litterær kultur i 1700-tallet

Litterær videnskabelighed og formidling

Komparative litteraturstudier og komparatible kortformer i dansk litteratur 1600-2000

Halfdan Rasmussen – et skyggekabinet i moderne dansk lyrik

Litterær parodi og satire i dansk litteratur 1600-2000

Litterær karakter

Læseren ind i forfatterskabet og ud igen

Danske digtere i det 20. århundrede

Litteratur og historie – litteraturhistoriografi

Kanon- og klassikerproblemer i dansk litteratur 1600-2000

Litteraturen: videnskaben, kritikken, institutionen

Essayistik: litteratur, videnskab og kommunikationsform

Tekst og drama

Kommunikation – inden for og ud over den litterære-akademiske institution

Tage Skou-Hansen – litterær kulturhistorie og forfatterskabslæsning

På kryds og vers – de unge og de ældre i nyere dansk litteratur

Holberg i det 21. århundrede – en klassiker på nye vilkår

Ældre og Yngre Litteraturhistorie
Nyeste litteratur
Kultur- og mediehistorie

 

Tekst og drama

Der findes en række efterhånden godt upåagtede litteraturteoretiske og -historiske problemfelter, der befinder sig i grænseområdet mellem litterær og dramaturgisk videnskab. Her nævnes tre områder: 1) det poststrukturalistiske studie i litterær stemme er sammenlignelig med mere traditionelle dramaturgiske studier i dramatis personae, 2) det litteraturvidenskabelige værk- og intertekstualitetsbegreb svarer i sin moderne udformning til den dramaturgiske tilgang til dramateksten (ikke mindst klassiske eller blot kanoniserede dramatekster), og 3) receptionsæstetikken og receptionskulturen er efterhånden blevet priviligerede arbejdsfelter i såvel litteraturvidenskaben som i dramaturgien, men er mærkeligt nok ikke blevet brugt kontekstuel og teoretisk til at kvalificere hinanden.

Disse kan udgøre grundlaget for et revitaliseret studium i litterær dramalæsning. Der læses ældre som nyere dramatik af nordisk, overvejende dansk tilsnit – fra Holberg til Line Knutzon.

Faget har som ambition at opdatere det teoretiske grundlag for hele det faglige felt (ikke mindre vigtigt end fx film- og kulturstudiet), der gennem et par årtier har levet et fattig tilværelse – hvis overhovedet, i så fald som traditionelle litteraturhistoriske eller rent dramaturgiske studier. Faget vil blive bygget op omkring en række forelæsninger om historiske og teoretiske principper for litterær dramalæsning, suppleret af en række workshops, hvor dramatiske værker analyseres og fortolkes.

Faget kan med fordel involvere andre undervisere fra tværfagligt regi.