Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
  cv

 

Peter Christensen Teilmann


Direktør for teatermuseet i Hofteatret, forfatter, formand for Nordisk Ministerråds Kultur- og kunstudvalg, tidl. beskikket dansk repræsentant i EU's Kulturprogram, bestyrelsesmedlem i PERSPECTIV – Association of historic Theatres in Europe, tilknyttet styregruppen i Dansk Sprognævn for kampagnen Gang i sproget, Kulturformidling på Københavns Universitet og censor på Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Biblioteksskolen).

Forfatter til en række bøger – seneste udgivelser er netværksfortællingerne Horsens afterbeat (2011) og Kulturliv – institutioner, praksis og formidling (2010)

Født 1962 i Stensballe v. Horsens. Forældre: sognekæmner Tage Christensen (1936-97) og sekretær Bodil Christensen (1937-66). Gift med Katja Teilmann, to døtre: Jo og Lea.

Cand. mag. i Nordisk litteratur og Teaterhistorie 1993. Tidl. gymnasielærer i dansk og skoleteater ved Greve Gymnasium, underviser på Syddansk Universitet, Folkeuniversiteterne, ph.d.-stipendiat, amanuensis og adjunkt i Nordisk litteratur ved Aarhus Universitet, foruden koordinator i Kulturformidling og Kulturlivets institutioner ved Københavns Universitet. Tidl.

Næstformand i Holbergsamfundet af 3. december 1922 2001-2011, arrangør af kulturlitterære seminarer og udstillinger, forlagskonsulent 1998-2002, s.m. Gunnar Sivertsen (Norge) initiativtager til Holberg-projektet 2004-2014; initiativtager til Halfdan Rasmussen-projektet 2002-2005; medarbejder på Danske digtere i det 20. århundrede (2000-02); freelancekritiker og -kulturjournalist ved dagbladet Information 2000-2004.

Udgav s.m. komponisten Hans Sydow i 2002 cd'en Halvvejs til Halfdan. Seneste digtsamling: Pauser(2000). Blandt tidligere faglitterære udgivelse er Ind i Holbergs fjerde århundrede (2004) og bidrag til bøger om bl.a. digital kulturarv, Martin A. Hansen og Tycho Brahe.

Nedenstående curriculum er ikke opdateret, men omfatter fag- og skønlitterære publikationer, foredrag, kurser, udstillinger, tillidsposter o.l.

>> Journalistiske publikationer (artikler, klummer og anmeldelser) er udeladt - se publikationer/journalistik


2005

Foredrag om Kulturpolitik og strukturreform, Vejle Amt

EMP – Livet i et glasperlespil (udk. 2005)

PS. Omkring Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (udk. 2005)

Habitus – visuel lyrikudgivelse s.m. billedkunstneren Per Traasdahl (in progress)


2004

Den mangfoldige Holberg (dvd)

Holberg i Norden – faglitterær antologi udg. s.m. Gunilla Dahlberg (Sverige) og Frode Thorsen (Norge), Makadam förlag & bokproduktion AB (udk. december 2004)

En gammel traver på nye vildspor – artikel i ovennævnte antologi

Ind i Holbergs fjerde århundrede – faglitterær antologi udg. s.m. Gunnar Sivertsen (Norge), Forlaget Museum Tusculanum

Og Holberg længe leve – baggrundsartikel på 250-året for Holbergs død, Information 28. januar

Ansigt til ansigt med verden – essay om Halfdan Rasmussens illustratorer, Litteraturmagasinet Standart nr. 1

Kulturlivets institutioner – kursus og forelæsninger afholdt ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Med i arrangørgruppen bag den tværfaglige Holbergkonference Tvivl, Schæffergården, København

Foredrag ved internationalt Holberg-seminar, Bergen, Norge

Foredrag om Ludvig Holberg ved Holberg-symposium 2004, Sorø

Foredrag om Ludvig Holberg ved konferencen Ludvig Holberg: på sporet av en felles nordeuropæisk kultur, Gdansk, Polen

Tale ved åbningen af udstillingen Holberg & ægteskabet, Sorø Amts Museum

Fordrag om Halfdan Rasmussen og nyere dansk lyrikhistorie, Handelshøjskolen i København


2003

Af Habitus – visuel lyrik s.m. billedkunstneren Per Traasdahl, tidsskriftet Hvedekorn nr. 4

Institutionaliseringens (af)magt – artikel om elektronisk musik, Dansk Musik Tidsskrift nr. 4

International konference om det faglige og kulturelle grundlag for Holberg-projektet 2004-2014, arr. s.m. Gunnar Sivertsen (Norge) og Fondet for dansk-norsk samarbejde, februar på Schæffergården, København

Dansk litteratur 1950-2000 og Dansk litteratur 1990-2003 – kurser afholdt på Folkeuniversitet i Odense

Kulturlivets institutioner – kursus og forelæsninger afholdt ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Foredrag om Halfdan Rasmussen i Vorup Kirkecenter, Randers, og litteraturcafeen i Haslev

Arbejdsophold i Rom, Italien

Tildelt rejselegat fra Den Letterstedska Förening, Sverige

Tildelt arbejdslegat fra Statens Kunstfond

2002

Halvvejs til Halfdan – cd med diverse kunstnere og kritikere, udg. s.m. komponisten Hans Sydow

Grimasse – visuel lyrik s.m. maleren Per Traasdahl i tidsskriftet Apparatur nr. 2

Bodil Bech – artikel i Danske digtere i det 20. århundrede (bd. 1), Gads forlag

1700-tallet repræsenteret og revitaliseret – faglitterær anmeldelse i tidsskriftet Edda nr. 4

Nok sagt! Om villet vægelsind og erotisk vidensdannelse i Den Vægelsindede anno 2000 – essay i tidsskriftet Edda nr. 1

Så tæt på så langt fra som muligt – essay i antologien Om som om – realisme i nyere teori og kunst, Akademisk forlag

Hold (tungen lige i) mund(en) – essay i J. Garton and M. Robinson (red.): On the Treshold – New Studies in Nordic Literature, Norwich, England

Dansk litteratur 1850-1900 og Dansk litteratur 1900-1950 – kurser afholdt på Folkeuniversitet i Odense

Kulturlivets institutioner – kursus og forelæsninger afholdt ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet

Foredrag om Ludvig Holberg på universiteterne i Pisa og Rom, Italien

Oplæg om komediens tabuer og apostrofe på IASS-konference XXIV, Aalborg

Arbejdsophold på Refugiet Klitgården i Skagen

Arbejdsophold på Det danske Akademi i Rom, Italien

Tildelt rejselegat fra Statens Humanistiske Forskningsfond

Tildelt arbejdslegat fra Statens Kunstfond

2001

Forfatterskabsstudiet – red. af temanummeret StandIn, Litteraturmagasinet Standart nr.1

Morten Nielsen, Halfdan Rasmussen, Ole Wivel – tre artikler til Danske digtere i det 20. århundrede (bd. 2), Gads forlag

Den digitale Holberg – kronik s.m. Gunnar Sivertsen i Politiken og Aftenposten (Norge), 3. december

Holberg-projektet 2004-2014 – første lancering af projektet s.m. Gunnar Sivertsen, Oslo

Genrens magt og afmagt i Holbergkomedien – oplæg på nordisk konference om Genreteori, Göteborg, Sverige

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Litteraturanalyse og Litterær videnskabelighed? – kurser og forelæsninger afholdt ved Nordisk Institut,  Aarhus Universitet

Valgt til næstformand i Holbergsamfundet af 3. december 1922

Arbejdsophold i Competa, Spanien

Tildelt rejselegat fra Statens Kunstfond

2000

Pauser – digtsamling, Borgens forlag

Peter Asmussen og Naja Marie Aidt – to artikler til Danske digtere i det 20. århundrede (bd. 3), Gads forlag

Tand for tunge – essay i antologien Ekbatana, Klims forlag

1700-tallets litterære kringelkroge – faglitterær anmeldelse i kulturtidsskriftet Kontur nr. 2

Holberg i hoved og røv – essay i litteraturmagasinet Standart nr. 4

Forfatterskabsstudiet – arrangør af åbent seminar på Aarhus Universitet

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Litteraturanalyse og Litterær videnskabelighed? – kurser og forelæsninger afholdt ved Nordisk Institut,  Aarhus Universitet

Hold mund! – oplæg til International Association for Scandinavian Studies XXIII, Norwich, England

1999

Identity and encyclopedia - How to create a Modern Encyclopedia on Holberg and the Enlightenment – foredrag under temaet National and International Cultural Identity in the Scandinavian Countries på 10.th International Congress on the Enlightenment, Dublin, Irland

Ny dansk lyrik og kortprosa – to foredrag på Universität Zürich, Schweiz

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Litteraturanalyse og Litterær videnskabelighed? – kurser og forelæsninger afholdt ved Nordisk Institut,  Aarhus Universitet

Oplæsning i Dansk Forfatterforening

Arbejdsophold på refugiet San Cataldo, Italien

1998

Kendemærket – digtsamling, Borgens forlag

Episoder – digte i tidsskriftet Øverste Kirurgiske

On Holberg – faglitterær anmeldelse i tidsskriftet Canadian Review of Comparative literature

Komediens genesis og grænse – essay i H. Uecker (red.): Opplysning i Norden, Bonn, Tyskland

En genres moderne grænser – oplæg ved International Association for Scandinavian Studies XXII, Thorshavn, Færøerne

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Litteraturanalyse – kursus afholdt ved Nordisk Institut,  Aarhus Universitet

Valgt til bestyrelsen i Holbergsamfundet af 3. december 1922

Oplæsning af egen lyrik i Danmarks Radios P1, Jyllands-Postens galleri, Kgs. Nytorv, Politikens foredragssal og i Kulturhuset Værløse

Arbejdsophold i Bikubens legatbolig, Prato, Rom, Italien

Indstillet til pris som årets lyrikerdebutant, Skovhusprisen

Tildelt Statens Kunstfond to-årige igangssætningstipendium

1997

Poetry Park – medarrangør af lyrik-musik festival i H.C. Ørstedsparken, København

Passage – særtryk, bidrag til udstillingen Unikum, Bogmessen i Forum

Fremtidens elegi – digt i tidsskriftet Hvedekorn nr. 3

Fremsynet – digte i tidsskriftet Hvedekorn nr. 4 og på udstilling i Afsnit P, København

Den litterære parodis problem hos Jens Baggesen, H. C. Andersen, Per Højholt – og Ole Egeberg i DR P1, Alfabet

Kommentar til en Kaffekop – om en tekst af Katrine Marie Guldager i DR P1, Alfabet

Arrangør s.m. Dan Ringgaard og Carsten Madsen af lyrikseminarrække på Nordisk Institut, Aarhus Universitet

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem i Firkantens Boldklub, Nørrebro, København

Arbejdsophold på Lysebu, Norge

Arbejdsophold på Det danske Akademi i Rom

1996

I (liv)e – bidrag til udstillingen af samme navn af scenograferne Mark Bedford & Marianne Lumholdt, Afsnit P, København

Kendemærke – digtkreds til udstilling på Kulturministeriets udstillingssted Ovengaden, København

Syv  digte – publiceret i tidsskriftet Hvedekorn nr 3

Portræt, forskudt – essay om Christian Yde Frostholms prosalyriske Nature morte, Spring nr. 10

Holberg på bjerget – foredrag i Holbergsamfundet af 3. december 1922

Holberg og Jeppes vitale paradokser – artikel i fagtidsskriftet Dansk Noter nr. 3

Jeppe - en komedi? – programartikel til Malmö Teater

Holbergkomediens dobbelte ansigt – oplæg på International Association for Scandinavian Studies XXI i Bonn, Tyskland og Holberg-seminar på Lysebu, Norge

Holberg før og siden - forelæsning for dansk-studerende, Aarhus Universitet

Komisk kultur og narrativitet - forelæsning for Kulturanalysestuderende, Aarhus Universitet

Nyere dansk lyrik – kursus og forelæsninger, Aarhus Universitet og Folkeuniversitetet i Aalborg

1995

Lys og mørke. Ludvig Holberg – en moderne  klassiker

Portræt af maleren Per Traasdahl og ill. af teatertegner Kurt Westergaard, Aarhus Universitetsforlag

Album Alder – en bog om Per Højholt, redigeret s.m. Chr. Yde Frostholm og Søren E. Jensen, i anledning af udstillingen Min hånd 67, Afsnit P, København

Halfdan Rasmussen: rytme og kontrast – udstilling s. m. Chr. yde Frostholm i anledning af forfatterens 80 års dag, Afsnit P, København

Af kærlighedens billeder - eller Om videnskabens og venskabets vision og grænse – essay om Henrik Bjelkes dramatekst og operalibretto om Tycho Brahe, tidsskriftet Passage nr. 18

Ældre Litteraturhistorie, Nyeste Litteratur  og Forfatterskabslæsning (Tage Skou-Hansen) – kurser afholdt på Syddansk Universitet

Dansk modernistisk lyrik – kursus afholdt på Folkeuniversitetet i Århus

Lyrik - teori og praksis – kursus afholdt på Folkeuniversitet i Aalborg

1994

Post Scripta - digtkreds til udstilling i Galleri Binz 39, Zürich, Schweiz

1993

Scholarstipendiat i Litterær dramaturgi, Aarhus Universitets Forskningsfond

Cand. mag. i Nordisk Sprog & Litteratur og Teaterhistorie, Aarhus Universitet

Arbejdsophold ved Det danske Akademi i Rom, Italien

1987-92

Håndens værk Hændernes tegn – digtsamling udg. s.m. kalligraf Jan Janssen, St. Pieter Press, Maastricht, Holland

På vej mod mennesket – visuel lyrikdstilling s.m. maleren Per Traasdahl, Kulturcentret Andelen, Ærøskøbing

Redaktør og grafisk ansvarshavende (s.m. Niels Brimnes) for Network Bulletin for European Universities Public Relations and Information Officers

Redaktionsmedlem på månedsmagasinet Århus H

Artikelserie om mediepolitik, bl.a. Billedrøre – om Eutelsat Council og medieforskningen, De levende ord i DRs P1, Schyyhh! Der er TV! – samtalens kunst i TV og De offentlige abekatte – politisk diskussion på TV

Artikelserie om videnskabelig erkendelse og formidling, bl.a. Ratio Nova – Akademiet for Anvendt Filosofi, Besværet værd – interview med Lars-Henrik Schmidt om videnskab og journalistik, Brudte dimensioner – fraktalvidenskaben, Knyttepunkter & kausaliteter – Per Højholt, Søren Ulrik Thomsen og Tor Nørretranders og Men hva’ så, Zinkernagel? – Peter Zinkernagel og omverdensproblemet

Studieophold ved universitetet i Uppsala, Sverige

Studieophold ved universitetet i Helsinki, Finland

Arbejdsophold i Castel de Ferro, Spanien

1981-86

Deltager på forelæsningsrækker om Wittgenstein, Kant og Løgstrup, Kierkegaard og Shakespeare

Kurser i journalistik

Lagerassistent, havemand, ufaglært tømrersvend, postarbejder

Alm. værnepligt ved Civilforsvaret, Fynske CF-Sektion

Fodbolddommer