Peter Christensen Teilmann  
kontakt / foredrag & kurser / kulturformidling / publikationer / cv
 
 
 

foredrag & kurser

>>
foredrag
kurser

 

Halfdan Rasmussen
– hele vejen rundt


Ludvig Holberg – i vores tid

På kryds og vers
– de gamle (og de) unge i ny dansk litteratur


Morten Nielsen
– en digter af en anden verden og i vores tid


Tage Skou-Hansen
– en moderne fortæller ved historiens runde bord


Ole Wivel
– kulturel opportunist og bannerfører i bogens verden


Dansk lyrik i det 20. århundrede
– kanon eller kalejdoskop


Kulturpolitik, kulturdebat og strukturreform

Om at give tingene et menneskeligt ansigt

 

Foredragene henvender sig til et alment og evt. fagligt interesseret publikum og tilpasses efter nærmere aftale de konkrete sammenhænge og omstændigheder: foredragsforeninger, højskoler, lærerhøjskoler, seminarer, folkeuniversiteter, litterære caféer, studiekredse, menighedssamlinger, gymnasier, virksomheders fyraftensarrangementer o.l.

De enkelte foredrag kan opnå honorarstøtte hos Kunststyrelsens Forfattercentrum (nærmere oplysninger hos Kunststyrelsen (litteratur@kunststyrelsen.dk) eller hos undertegnede).

Henvendelse:
email: mail@peterchristensen.dk
tlf. 61677081

"I litteraturcafeen i Nordskov Kirkecenter i Haslev har vi i efteråret 2003 haft en aften om Halfdan Rasmussen med Peter Christensen Teilmann som foredragsholder. Vi har i årenes løb haft en række fine litteraturaftener, men denne hører til blandt de ypperste. Såvel form som indhold var af høj klasse og Peter Christensen Teilmann udviste dybt engagement, stor indsigt og fin formidlingsevne. En sådan aften kan anbefales på det varmeste, hvilket mange positive reaktioner fra de mange tilhørere også understreger."
December 2003, Kamma Stemark, Leder af Litteraturcafeen i Haslev.